Hỗ trợ Nokia Lumia 620

background image

Hướng dẫn Sử dụng

Nokia Lumia 620

Số phát hành 4.0 VI

background image

Lưu ý...

Hướng dẫn này không phải là tất cả, có...
Có một hướng dẫn sử dụng trong điện thoại – hướng dẫn sử dụng này luôn đồng hành cùng bạn, có sẵn

khi cần. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái và nhấn vào Nokia Care.
Các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này được dựa trên phiên bản phần mềm mới nhất có sẵn. Nếu

điện thoại của bạn chưa được cập nhật lên phần mềm mới nhất hiện có, có thể có sự khác biệt về tính

sẵn có và chức năng của một số tính năng.
Kiểm tra video tại www.youtube.com/NokiaSupportVideos.
Để biết thông tin về các Điều khoản dịch vụ và Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile, hãy truy cập

vào www.nokia.com/privacy.

© 2014 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2