Pomocník služby Nokia Lumia 620

background image

Používateľská príručka

Nokia Lumia 620

4.0. Vydanie SK

background image

Psst...

Táto príručka nie je všetko...
Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii. Na

úvodnej obrazovke potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Nokia Care.
Pokyny v tejto používateľskej príručke sú založené na najnovšej dostupnej verzii softvéru. Ak softvér

v zariadení nie je aktualizovaný na najnovšiu dostupnú verziu, dostupnosť a funkčnosť niektorých

funkcií sa môže líšiť.
Videá si môžete pozrieť na stránke www.youtube.com/NokiaSupportVideos.
Podmienky používania služieb Microsoft Mobile a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke

www.nokia.com/privacy.

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

2