Pomoc usługi Nokia Lumia 620

background image

Podręcznik użytkownika

Nokia Lumia 620

Wydanie 5.0 PL

background image

Psst...

Ten przewodnik to nie wszystko...
W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika — masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

przesuń palcem w lewo i dotknij Lumia Pomoc i wskazówki.
Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji

oprogramowania. Jeśli Twoje urządzenie nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji

oprogramowania, dostępność i działanie niektórych funkcji może się różnić.
Obejrzyj filmy na stronie www.youtube.com/lumiasupport.
Informacje na temat Warunków świadczenia usług Microsoft Mobile i Zasad ochrony prywatności

znajdują się na stronie www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2