Βοήθεια Nokia Lumia 620

background image

Οδηγός χρήσης

Nokia Lumia 620

Τεύχος 5.0 EL

background image

Πσσστ...

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει...
Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας – τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή σας, όποτε

τις χρειάζεστε. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια,

πατήστε Βοήθεια+συμβουλές Lumia.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη

διαθέσιμη έκδοση λογισμικού. Εάν η συσκευή σας δεν έχει ενημερωθεί με το πιο πρόσφατο διαθέσιμο

λογισμικό, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα

κάποιων δυνατοτήτων και λειτουργιών.
Παρακολουθήστε τα βίντεο στη διεύθυνση www.youtube.com/lumiasupport.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους χρήσης υπηρεσίας και την Πολιτική

προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft Mobile, μεταβείτε στη διεύθυνση

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2